• My, opiekunki żądamy zmian!

  Komisja Pracownic i Pracowników Domowych

Kim jesteśmy?

Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Domowych zrzesza wszystkie osoby, które wykonują odpłatną pracę domową, taką jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi czy sprzątanie. 

Założyłyśmy komisję, bo chcemy wspólnie walczyć o poprawę warunków pracy domowej.

Wszystkie stykamy się z podobnymi problemami. Wiele z nas pracuje dla agencji pracy tymczasowej, które zarabiają na naszej pracy, nie oferując nam nic w zamian. Odmawia się nam legalnego zatrudnienia – często pracujemy bez prawa do urlopu, bez ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, bez prawa do wypoczynku i życia prywatnego.

Chcemy legalnych umów, godnych płac, szacunku i uznania. Nasze postulaty kierujemy nie tylko do pracodawców i do agencji, które pośredniczą w naszym zatrudnieniu, ale też do państwa: bez naszej pracy społeczeństwo nie jest w stanie funkcjonować. Starszych, niesamodzielnych ludzi jest coraz więcej. Oczekujemy, że państwo pokryje część kosztów opieki nad osobami, które jej potrzebują. 

Co robimy?

Założyłyśmy związek zawodowy, bo razem mamy większą siłę. Czym się zajmujemy?

Pomagamy sobie nawzajem.

Jeśli któraś z nas zostanie oszukana przez agencję albo rodzinę, dla której pracuje – może liczyć na wsparcie związku.

Uczymy się.

Dowiadujemy się, jakie mamy prawa jako opiekunki i jak skutecznie starać się o to, żeby były przestrzegane. Poznajemy polskie prawo pracy, prawo związane z legalizacją pobytu i uczymy się, jak nie dać się oszukać.

Szukamy sojuszników.

Spotykamy się z organizacjami, politykami i innymi związkami zawodowymi w Polsce i na świecie, którzy chcą z nami walczyć o godne warunki pracy domowej.

Jesteśmy razem.

Co niedzielę spotykamy się, żeby pobyć razem, porozmawiać, napić się herbaty, pośmiać i wymienić doświadczeniami.

KILKA GODZIN SWOBODY

KILKA GODZIN SWOBODY

Migrantki, rozpoczynając pracę jako opiekunki, najczęściej wprowadzają się do domu pracodawcy, aby być przy podopiecznym cały czas. Jest to tak zwana praca z zamieszkaniem, która często staje się …
Opiekunki domowe z Ukrainy odzyskują głos

Opiekunki domowe z Ukrainy odzyskują głos

Czasem, aby coś się zmieniło, najpierw trzeba podnieść rękę. I nie wystarczy jedna. Rąk musi być minimum dziesięć. Cisza tego dnia na spotkaniu grupy „Możesz na mnie liczyć” zapadła po raz pierwsz…
Opiekunki-imigrantki walczą o swoje prawa

Opiekunki-imigrantki walczą o swoje prawa

Do Inicjatywy Pracowniczej dołączyła Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Domowych To pierwsza w Polsce struktura związkowa pracownic domowych, złożona całkowicie z migrantek z Ukrainy. To…
Aktualności

POSTULATY

My – opiekunki postulujemy, aby nasza ważna i ciężka praca była zauważona i doceniona. Żądamy zmian!

 • Uznania naszej pracy za istotną część polskiego systemu opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, oraz jej wsparcia przez państwo.

 • Dostosowania legalnych form zatrudnienia do specyfiki pracy domowej

 • Ułatwienia procedur legalizacji pracy i pobytu.

 • Jasnego określenia warunków pracy i obowiązków. Nie jesteśmy pracownicami „do wszystkiego”!

 • Godnego wynagrodzenia za wszystkie czynności i godziny naszej pracy.
 • Godnych warunków socjalnych i bytowych.

 • Czasu wolnego.

 • Ochrony od molestowania seksualnego (i innych form zastraszania ze strony pracodawców).

 • Dostępu do pomocy prawnej i psychologicznej.

 • Zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, w którym docenia się naszą troskę o podopiecznych

Dołącz!

Pracujesz jako opiekunka czy sprzątaczka? Masz dość pracy na czarno, niskich płac, braku czasu wolnego? Zostałaś oszukana, znalazłaś się w trudnej sytuacji? Chcesz coś zmienić?

Zapisz się do związku! Nieważne, jaką masz umowę, skąd jesteś i na jakich warunkach przebywasz w Polsce. Razem jesteśmy silniejsze, pomagamy sobie nawzajem i walczymy o lepsze warunki pracy.


Kontakt


Strona internetowa została założona w ramach Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.